REKRUTACJA 2018

Rekrutacja do Studium na rok szkolny 2018/19 zakończona!


Specjalnie dla Państwa wygody opracowaliśmy elastyczny system rekrutacji z:

  • gwarancją stałego czesnego przez cały okres nauki
  • dwoma ścieżkami rekrutacji: tradycyjną lub przez Internet (mailowo)
  • brakiem egzaminów wstępnych;
  • dogodnym systemem opłat i atrakcyjnym czesnym


Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do Studium
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale)
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne 3,5x4,5 mm)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie protetyka słuchu

Rekrutacja on-line!

Prosimy wysłać e-mail na adres Studium - studium.wroclaw@gmail.com z prośbą o przesłanie podania do wypełnienia. Odeślemy je Państwu w e-mailu zwrotnym.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu będzie decydować kolejność składania podań.

Witamy na stronie Studium Protetyki Słuchu

Studium kształci od 2006 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - dyplom uzyskania tytułu zawodowego PROTETYK SŁUCHU wydany przez Okręgową Komi
sję Egzaminacyjną.