Polecamy

Pożyteczne linki:

SIVANTOS Produkcja i dystrybucja aparatów słuchowych
marki SIEMENS i Audio Service: sivantos.pl

Zakład Akustyki Politechniki Wrocławskiej: zakus.ita.pwr.wroc.pl

WIDEX Polska: www.widex.com.pl

Audiofon Aparaty Słuchowe: www.audiofon.com.pl

Geers Aparaty Słuchowe: www.geers.com.pl

Witamy na stronie Studium Protetyki Słuchu

Studium kształci od 2006 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - dyplom uzyskania tytułu zawodowego PROTETYK SŁUCHU wydany przez Okręgową Komi
sję Egzaminacyjną.