Dla słuchaczy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Z.18 w 2016 roku zdali wszyscy słuchacze Studium!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Z.18 w 2015 roku zdali wszyscy słuchacze Studium.

 

***********

 

Terminy zjazdów - rok szkolny  2018 / 2019

Dzień

Miesiąc

Rok

1 - 2

czerwiec

2019

8-9

czerwiec

2019

Plan zajęć dostępny jest w panelu wewnętrzym

 

ZALOGUJ SIĘ ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ!

 

Witamy na stronie Studium Protetyki Słuchu

Studium kształci od 2006 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - dyplom uzyskania tytułu zawodowego PROTETYK SŁUCHU wydany przez Okręgową Komi
sję Egzaminacyjną.