Geodezja

Witamy na stronie Studium Protetyki Słuchu

Gwarantujemy najwyższą jakość nauki, doskonałe przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz atmosferę, którą absolwenci z nostalgią wspominają przez lata.

WSZYSCY SŁUCHACZE ZDALI EGZAMIN ZAWODOWY!!! Informację o terminie wręczenia dyplomów w zakładce "dla słuchaczy".